}

در این قسمت تصاویری از طراحی نمای خارجی ساختمان ها اجرایی در داخل کشور را ملاحظه میکنید.طراحی نما به عنوان رکن اصلی در طراحی معماری به حساب میایدو باید توجه ویژه ای به ان کرد.

طراحی نما در معماری در جهان از اهمیت بسیاری برخوردار است و هر کشور بر اساس قوانین خود ضوابط خاصی برای طراحی نمای خارجی در نظر میگیرد.اما همیشه از ایده های جدید و نو در طراحی نما استقبال فراوانی میشود.

در ادامه با نمونه ای از طراحی های نما در داخل کشور اشنا میشوید